công ty cho thuê thiết bị âm thanh ánh sáng màn led Hà Nội

Thăng Long Show – Đơn vị cung cấp nhân sự biểu diễn hàng đầu Việt Nam

Công ty Phát Triển Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long (gọi tắt là Thăng Long Show) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và cho thuê nhân sự biểu diễn.